Pro Dizajn

Тираж / цена едностр./двостр.

100 визитки – 400 ден. / 600 ден.

500 визитки. – 1100 ден. / 1750 ден.

1000 визитки – 1500 ден. / 2200 ден.

 

vizit karti vizitki визит карти визитки

+ пластифицирани со 125м фолија

Тираж / цена едностр./двостр.

100 визитки – 600 ден. / 800 ден.

500 визитки. – 2100 ден. / 2750 ден.

1000 визитки – 3500 ден. / 4200 ден.

 

Големина  90×50мм

Материјал 350 гр кунздрук

 

Големина А4 (210×297мм) – цена еднострано/двострано

50 флаери – 1400 ден. / 1770 ден.

100 флаери – 1900 ден. / 2600 ден.

200 флаери – 2800 ден. / 4200 ден.
300 флаери – 3800 ден. / 5900 ден.

500 флаери – 6300 ден. / 7500 ден.

1000 флаери – 7900 ден. / 8100 ден.

2000 флаери – 11000 ден. / 11500 ден.

 

флаер А4 едностран колор

 

 

 

Големина 1/3 А4 (210×99мм) – цена еднострано/двострано

50 флаери – 600 ден. / 900 ден.

100 флаери – 1200 ден. / 2100 ден.

200 флаери – 1700 ден. / 3100 ден.
500 флаери – 4100 / 7400 ден.

 

 

 

 

Големина А5 (210×148мм) – цена еднострано/двострано

100 флаери – 1400 ден. / 1770 ден.

200 флаери – 1900 ден. / 2600 ден.

400 флаери – 2800 ден. / 4200 ден.
600 флаери – 3800 ден. / 5900 ден.

1000 флаери – 6300 ден. / 7500 ден.

2000 флаери – 7900 ден. / 8100 ден.

 

флаер а5

 

Големина А6 (105×148мм) – цена еднострано/двострано

200 флаери – 1400 ден. / 1770 ден.

400 флаери – 1900 ден. / 2600 ден.

800 флаери – 2800 ден. / 4200 ден.
1200 флаери – 3800 ден. / 5900 ден.

2000 флаери – 6300 ден. / 7500 ден.

4000 флаери – 7900 ден. / 8100 ден.


флаер а6

 

 

 

 

ЕДНОБОЈНИ ФЛАЕРИ 

Големина А4 (210×297мм) – цена еднострано/двострано
500 флаери – 3500 ден. / 3800 ден. 

1000 флаери – 4300 ден. / 4600 ден.

2000 флаери – 5800 ден. / 6100 ден.

5000 флаери – 10000 ден. / 11000 ден.

 

Големина А5 (210×297мм) – цена еднострано/двострано 

1000 флаери – 3500 ден. / 3800 ден.

2000 флаери – 4300 ден. / 4600 ден.

5000 флаери – 6500 ден. / 6800 ден.

 

Големина А6 (210×297мм) – цена еднострано/двострано

2000 флаери – 3500 ден. / 3800 ден.

5000 флаери – 4700 ден. / 5000 ден.

 

превиткување +1 ден. од парче Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Големина А3 (420×297мм) – цена еднострано

1 постер – 100 ден. / 100 ден по парче

5 постери – 450 ден. / 90 ден по парче

10 постери – 800 ден. / 80 ден по парче

20 постери – 1400 ден. / 70 ден по парче

50 постери – 3000 ден. / 60 ден по парче

100 постери – 4000 ден. / 40 ден по парче

250 постери – 6250 ден. / 25 ден по парче

500 постери – 7500 ден. / 15 ден по парче

 

poster постер

Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Големина А4 (210×297мм) – самолеплива хартија

1 налепница А4 – 100 ден. / 100 ден по А4

5 налепници А4 – 300 ден. / 60 ден по А4

10 налепници А4 – 450 ден. / 45 ден по А4

20 налепници А4 – 800 ден. / 40 ден по А4

50 налепници А4 – 1750 ден. / 35 ден по А4

Големина А4 (210×297мм) – фолија

120 денари по А4

дополнителна можност за отсекување во форма

nalepnici vo forma налепници во форма

 

Печатење на налепници во месечна тура од 1250 тираж
со акциска цена од 1,5 ден парче за димензија од 60х90мм

Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената.
Отсекувањето на А4 во барана димензија е вклучено во цената.
Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Големина на декларација 45мм х 30мм

36 декларации на А4 (210×297мм) / цена по А4

 

1 A4 – 100 ден.

5 A4 – 40 ден. од А4

10+ A4 – 35 ден. од А4

 

deklaracii декларации

 

 

Графичката подготовка е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

 

Тефтер А5 (210×148мм) споени со лепење

со 50 листа во една боја еднострано печатени

 

50 тефтерчиња – 4500 ден. / 90 ден. по тефтерче

100 тефтерчиња – 8000 ден. / 80 ден. по тефтерче

250 тефтерчиња – 17500 ден. / 70 ден. по тефтерче

 

tefter so spirala тефтер со спирала

 

Тефтер А5 (210×148мм) со спирала и корица

со 50 листа во една боја еднострано печатени

 

50 тефтерчиња – 6500 ден. / 130 ден. по тефтерче

100 тефтерчиња -10500 ден. / 105 ден. по тефтерче

250 тефтерчиња – 23750 ден. / 95 ден. по тефтерче

 

Тефтер А6 (210×148мм) споени со лепење

со 50 листа во една боја еднострано печатени

 

50 тефтерчиња – 4000 ден. / 80 ден. по тефтерче

100 тефтерчиња – 7000 ден. / 70 ден. по тефтерче

250 тефтерчиња – 15000 ден. / 60 ден. по тефтерче

 

 

Биро коцка (90×90мм) споени со лепење

со 200 листа во една боја еднострано печатени

 

50 биро коцки – 5000 ден. / 100 ден. по тефтерче

100 тефтерчиња – 9500 ден. / 95 ден. по тефтерче

250 тефтерчиња – 22500 ден. / 90 ден. по тефтерче

 

Графичката подготовка е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Столен календар Б5 пирамида

2 страни со димензија 110×120мм

 250 календари – 3000 ден. / 12 ден. по календар

500 календари – 4000 ден. / 8 ден. по календар

1000 календари – 6000 ден. / 6 ден. по календар

 

Столен календар А4 пирамида

2 страни со димензија 210×100мм

 250 календари – 6000 ден. / 24 ден. по календар

500 календари – 8000 ден. / 16 ден. по календар

1000 календари – 12000 ден. / 12 ден. по календар

 

Столен календар А4 пирамида

13 страни со димензија 210×100мм

5 календари – 1200 ден. / 240 ден. по календар

10 календари – 2000 ден. / 200 ден. по календар

50 календари – 7500 ден. / 150 ден. по календар

100 календари – 12000 ден. / 120 ден. по календар

250 календари – 25000 ден. / 100 ден. по календар

 

 

Ѕиден троделен календар А4

рекламен дел со димензија 210×297мм + календариум 4 листа по 3 месеци споени со спирала

 20 календари – 3000 ден. / 150 ден. по календар

50 календари – 6500 ден. / 130 ден. по календар

100 календари – 10000 ден. / 100 ден. по календар

 

Ѕиден календар А3

рекламен дел и календариум

со димензија 420×297мм

10 календари – 1200 ден. / 120 ден. по календар 

20 календари – 1800 ден. / 90 ден. по календар

50 календари – 3000 ден. / 60 ден. по календар

100 календари – 5000 ден. / 50 ден. по календар

250 календари – 7500 ден. / 30 ден. по календар

500 календари – 9000 ден. / 18 ден. по календар

1000 календари – 12000 ден. / 12 ден. по календар

 

Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Фактура А4 (210×297мм)

цена за еднобојно печатење

20 кочани – 4800 ден. / 240 ден. по кочан

50 кочани – 9500 ден. / 190 ден. по кочан

100 кочани – 16000 ден. / 160 ден. по кочан

 

Испратници А5 (210×148мм)

цена за еднобојно печатење

20 кочани – 2800 ден. / 140 ден. по кочан

50 кочани – 6000 ден. / 120 ден. по кочан

100 кочани – 11000 ден. / 110 ден. по кочан

 

Каса прими (210×100мм)

цена за еднобојно печатење

20 кочани – 2600 ден. / 130 ден. по кочан

50 кочани – 5500 ден. / 110 ден. по кочан

100 кочани – 10000 ден. / 100 ден. по кочан

 

нумерација + 40% од цената

следна боја + 1000 ден.

Графичката подготовка е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Placemat А3 (297×420мм)

цена за еднострано колор печатење

5000 парчиња – 10000 ден. / 2,36 ден. по парче

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Графичко уредување на визит карти е вклучено во цената.

Графичко уредување на флаери, постери, налепници чини 1200 ден./час.

Можност за паушално графичко уредување за потребите на вашата фирма, како и уредување на содржини за социјалните медиуми.

ПВЦ налепници ( за возила, ѕид …) – цена по м² – 1200 ден.

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%