Pro Dizajn

Тираж / цена едностр./двостр.

100 визитки – 400 ден. / 600 ден.

500 визитки. – 885 ден. / 1400 ден.

1000 визитки – 1180 ден. / 1770 ден.

 

vizit karti vizitki визит карти визитки

+ пластифицирани со 24м фолија

Тираж / цена едностр./двостр.

100 визитки – 600 ден. / 800 ден.

500 визитки – 885 ден. / 1400 ден.

1000 визитки – 2360 ден. / 2950 ден.

 

Големина  90×50мм

Материјал 350 гр кунздрук

 

Големина А4 (210×297мм) – цена еднострано/двострано

50 флаери – 1400 ден. / 1770 ден.

100 флаери – 1900 ден. / 2600 ден.

200 флаери – 2800 ден. / 4200 ден.
300 флаери – 3800 ден. / 5900 ден.

500 флаери – 5300 ден. / 6500 ден.

1000 флаери – 6500 ден. / 7800 ден.

2000 флаери – 9000 ден. / 10900 ден.

 

флаер А4 едностран колор

 

 

 

Големина 1/3 А4 (210×99мм) – цена еднострано/двострано

50 флаери – 1100 ден. / 1180 ден.

100 флаери – 1180 ден. / 1500 ден.

200 флаери – 1600 ден. / 2100 ден.
500 флаери – 2500 / 3700 ден.

 

 

 

 

Големина А5 (210×148мм) – цена еднострано/двострано

50 флаери – 1200 ден. / 1400 ден.

100 флаери – 1400 ден. / 1770 ден.

200 флаери – 1900 ден. / 2600 ден.
300 флаери – 2360 / 3400 ден.

500 флаери – 3300 ден. / 5000 ден.

1000 флаери – 5300 ден. / 6500 ден.

2000 флаери – 6500 ден. / 7800 ден.

 

флаер а5

 

Големина А6 (105×148мм) – цена еднострано/двострано

50 флаери – 1000 ден. / 1150 ден.

100 флаери – 1180 ден. / 1400 ден.

200 флаери – 1400 ден. / 1770 ден.
300 флаери – 3800 / 5900 ден.

500 флаери – 5300 ден. / 6500 ден.

1000 флаери – 6500 ден. / 7800 ден.


флаер а6

 

 

 

 

ЕДНОБОЈНИ ФЛАЕРИ 

Големина А4 (210×297мм) – цена еднострано/двострано
500 флаери – 2800 ден. / 3000 ден. 

1000 флаери – 3100 ден. / 3300 ден.

2000 флаери – 3600 ден. / 3900 ден.

5000 флаери – 5900 ден. / 6300 ден.

 

Големина А5 (210×297мм) – цена еднострано/двострано 

1000 флаери – 2900 ден. / 3000 ден.

2000 флаери – 3100 ден. / 3300 ден.

5000 флаери – 3900 ден. / 4100 ден.

 

Големина А6 (210×297мм) – цена еднострано/двострано

2000 флаери – 2900 ден. / 3000 ден.

5000 флаери – 3200 ден. / 3400 ден.

 

превиткување +1 ден. од парче Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Големина А3 (420×297мм) – цена еднострано

1 постер – 100 ден. / 100 ден по парче

5 постери – 450 ден. / 90 ден по парче

10 постери – 800 ден. / 80 ден по парче

20 постери – 1400 ден. / 70 ден по парче

50 постери – 3000 ден. / 60 ден по парче

100 постери – 4000 ден. / 40 ден по парче

250 постери – 6250 ден. / 25 ден по парче

500 постери – 7500 ден. / 15 ден по парче

 

poster постер

Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Големина А4 (210×297мм) – самолеплива хартија

1 налепница А4 – 100 ден. / 100 ден по А4

5 налепници А4 – 300 ден. / 60 ден по А4

10 налепници А4 – 450 ден. / 45 ден по А4

20 налепници А4 – 800 ден. / 40 ден по А4

50 налепници А4 – 1750 ден. / 35 ден по А4

Големина А4 (210×297мм) – фолија

120 денари по А4

дополнителна можност за отсекување во форма

nalepnici vo forma налепници во форма

 

Печатење на налепници во месечна тура од 1250 тираж
со акциска цена од 1,5 ден парче за димензија од 60х90мм

Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената.
Отсекувањето на А4 во барана димензија е вклучено во цената.
Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Големина на декларација 35мм х 22мм

36 декларации на А4 (210×297мм) / цена по А4

 

Големина на декларација 45мм х 33мм

72 декларации на А4 (210×297мм) / цена по А4

 

1 A4 – 100 ден.

5 A4 – 200 ден.

10 A4 – 300 ден.

50 A4 – 1200 ден.

100 A4 – 100 ден.

500 A4 – 100 ден.

1000 A4 – 2500 ден.

deklaracii декларации

 

 

Графичката подготовка е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

 

Тефтер А5 (210×148мм) споени со лепење

со 50 листа во една боја еднострано печатени

 

50 тефтерчиња – 3000 ден. / 60 ден. по тефтерче

100 тефтерчиња – 5000 ден. / 50 ден. по тефтерче

250 тефтерчиња – 10000 ден. / 40 ден. по тефтерче

 

tefter so spirala тефтер со спирала

 

Тефтер А5 (210×148мм) со спирала и корица

со 50 листа во една боја еднострано печатени

 

50 тефтерчиња – 3000 ден. / 100 ден. по тефтерче

100 тефтерчиња – 7500 ден. / 75 ден. по тефтерче

250 тефтерчиња – 16250 ден. / 65 ден. по тефтерче

 

Тефтер А6 (210×148мм) споени со лепење

со 50 листа во една боја еднострано печатени

 

50 тефтерчиња – 2500 ден. / 50 ден. по тефтерче

100 тефтерчиња – 4000 ден. / 40 ден. по тефтерче

250 тефтерчиња – 7500 ден. / 30 ден. по тефтерче

 

 

Биро коцка (90×90мм) споени со лепење

со 200 листа во една боја еднострано печатени

 

50 биро коцки – 3500 ден. / 70 ден. по тефтерче

100 тефтерчиња – 6500 ден. / 65 ден. по тефтерче

250 тефтерчиња – 15000 ден. / 60 ден. по тефтерче

 

Графичката подготовка е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Столен календар Б5 пирамида

2 страни со димензија 110×120мм

 250 календари – 3000 ден. / 12 ден. по календар

500 календари – 4000 ден. / 8 ден. по календар

1000 календари – 6000 ден. / 6 ден. по календар

 

Столен календар А4 пирамида

2 страни со димензија 210×100мм

 250 календари – 6000 ден. / 24 ден. по календар

500 календари – 8000 ден. / 16 ден. по календар

1000 календари – 12000 ден. / 12 ден. по календар

 

Столен календар А4 пирамида

13 страни со димензија 210×100мм

5 календари – 1200 ден. / 240 ден. по календар

10 календари – 2000 ден. / 200 ден. по календар

50 календари – 7500 ден. / 150 ден. по календар

100 календари – 12000 ден. / 120 ден. по календар

250 календари – 6000 ден. / 100 ден. по календар

 

 

Ѕиден троделен календар А4

рекламен дел со димензија 210×297мм + календариум 4 листа по 3 месеци споени со спирала

 20 календари – 3000 ден. / 150 ден. по календар

50 календари – 6500 ден. / 130 ден. по календар

100 календари – 10000 ден. / 100 ден. по календар

 

 

Ѕиден календар А3

рекламен дел и календариум

со димензија 420×297мм

10 календари – 1200 ден. / 120 ден. по календар 

20 календари – 1800 ден. / 90 ден. по календар

50 календари – 3000 ден. / 60 ден. по календар

100 календари – 5000 ден. / 50 ден. по календар

250 календари – 7500 ден. / 30 ден. по календар

500 календари – 9000 ден. / 18 ден. по календар

1000 календари – 12000 ден. / 12 ден. по календар

 

Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Фактура А4 (210×297мм)

цена за еднобојно печатење

20 кочани – 4000 ден. / 200 ден. по кочан

50 кочани – 7500 ден. / 150 ден. по кочан

100 кочани – 12000 ден. / 120 ден. по кочан

 

Испратници А5 (210×148мм)

цена за еднобојно печатење

20 кочани – 2000 ден. / 100 ден. по кочан

50 кочани – 4000 ден. / 80 ден. по кочан

100 кочани – 7000 ден. / 70 ден. по кочан

 

Каса прими (210×100мм)

цена за еднобојно печатење

20 кочани – 1800 ден. / 90 ден. по кочан

50 кочани – 3500 ден. / 70 ден. по кочан

100 кочани – 6000 ден. / 60 ден. по кочан

 

нумерација + 40% од цената

следна боја + 1000 ден.

Графичката подготовка е вкалкулирана во цената

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Placemat А3 (297×420мм)

цена за еднострано колор печатење

5000 парчиња – 10000 ден. / 2,36 ден. по парче

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

Графичко уредување на визит карти е вклучено во цената.

Графичко уредување на флаери, постери, налепници чини 1200 ден./час.

Можност за паушално графичко уредување за потребите на вашата фирма, како и уредување на содржини за социјалните медиуми.

ПВЦ налепници ( за возила, ѕид …) – цена по м² – 1200 ден.

Сите цени се со вклучен  ДДВ 18%

 

кај првото Тобако после новата жел. станица
070 317 954, 070 238 954
02/ 24 61 400
е-маил: prodizajnstudio@gmail.com
prodizajn@prodizajn.com.mk